Treball Social

És la persona de referència de l’avi al centre. S’ocupa de realitzar les activitats administratives, fer els informes socials dels residents i els que siguin demanats per direcció, facilitar informació dels recursos propis, aliens i realitzar la valoració de la seva situació personal, familiar i social.

Tramita i assessora en les ajudes de la Llei de la Dependència.

Format per una diplomada en treball social.