Servei Mèdic

Les seves funcions bàsiques es el reconeixement mèdic i la corresponent història mèdica a cada usuari. Fer el seguiment i control de la medicació i pautar l’alimentació i dietètica en relació a cada avi/a.

Format per un llicenciat en medicina especialista en medicina familiar i comunitària.