Servei d´Infermeria

Les seves funcions bàsiques és la de preparar i administrar els medicaments segons les prescripcions facultatives.

Col·laborar amb el metge preparant el material i medicaments, pendre la pressió sanguínea, el pols, la temperatura i realitzar les pertinents cures.

Format per dues diplomades en infermeria.