Gerocultores 

És el personal que està en contacte directe amb l’avi tot el dia. S’encarreguen de la higiene personal dels residents, neteja i manteniment dels utensilis dels avis, fer els llits i recollir la roba, ajudar a menjar als avis que no ho puguin fer, fer- los-hi canvis posturals, acompanyar als avis al mercat, acompanyar-los a les festes…

Format per personal titulat en auxiliar de clínica i geriatria.